بدون شرح!

 

هادی حیدری. شهروند

/ 1 نظر / 52 بازدید
علی اکبر حسینیان 154 ساری

این مغز های آشفته با پاشیدن اسید شاید صورتی را نازیبا کنند مطمئنا آنان با سیرت های زیبا نمی توانند کاری کنند . همکارعزیز مرا بیاد مناظره انداخته اید کاری که نامحرمانم کرده اند کمتر از اسید پاشی نیست .