محضردار

آخرین اخبار در حوزه دفاتر اسناد رسمی - سردفتری -دفتریاری

رسیدگی به تخلفات سردفتران اسناد رسمی در ارسال خلاصه معاملات به ادارات ثبت استان

به تخلفات سردفتران اسناد رسمی در ارسال خلاصه معاملات به ادارات ثبت استان تهران، رسیدگی خواهد شد.  به گزارش روابط عمومی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید
آذر 96
1 پست
آبان 96
2 پست
مرداد 96
2 پست
خرداد 94
11 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
3 پست
آبان 93
4 پست
مهر 93
4 پست
شهریور 93
6 پست
مرداد 93
4 پست
تیر 93
10 پست
خرداد 93
6 پست
اسفند 92
7 پست
بهمن 92
5 پست
دی 92
4 پست
آذر 92
11 پست
آبان 92
6 پست
مهر 92
16 پست
شهریور 92
15 پست
مرداد 92
14 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
7 پست
اسفند 91
10 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
20 پست
آذر 91
13 پست
آبان 91
21 پست
مهر 91
9 پست
شهریور 91
10 پست
مرداد 91
9 پست
تیر 91
11 پست
خرداد 91
18 پست
اسفند 90
8 پست
بهمن 90
16 پست
دی 90
19 پست
آذر 90
19 پست
آبان 90
38 پست
مهر 90
29 پست
شهریور 90
25 پست
مرداد 90
45 پست
تیر 90
29 پست
خرداد 90
33 پست
اسفند 89
49 پست
بهمن 89
5 پست