محضردار

آخرین اخبار در حوزه دفاتر اسناد رسمی - سردفتری -دفتریاری

ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سه ماهه اول سال93

نظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ابتدا وارد سایت www.evat.ir یا سایت www.e-vat.ir شده و روی تسلیم اظهارنامه عادی کلیک نمایید.بعد از وارد کردن نام کاربری و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید
آذر 96
1 پست
آبان 96
2 پست
مرداد 96
2 پست
خرداد 94
11 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
3 پست
آبان 93
4 پست
مهر 93
4 پست
شهریور 93
6 پست
مرداد 93
4 پست
تیر 93
10 پست
خرداد 93
6 پست
اسفند 92
7 پست
بهمن 92
5 پست
دی 92
4 پست
آذر 92
11 پست
آبان 92
6 پست
مهر 92
16 پست
شهریور 92
15 پست
مرداد 92
14 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
7 پست
اسفند 91
10 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
20 پست
آذر 91
13 پست
آبان 91
21 پست
مهر 91
9 پست
شهریور 91
10 پست
مرداد 91
9 پست
تیر 91
11 پست
خرداد 91
18 پست
اسفند 90
8 پست
بهمن 90
16 پست
دی 90
19 پست
آذر 90
19 پست
آبان 90
38 پست
مهر 90
29 پست
شهریور 90
25 پست
مرداد 90
45 پست
تیر 90
29 پست
خرداد 90
33 پست
اسفند 89
49 پست
بهمن 89
5 پست