صدور پروانه ساختمانی و گواهی پایان ساختمان با شاخصه های امنیت

مرکز صدور و چاپ پروانه به صورت متمرکز در شهرداری تهران فعالیت خود را آغاز کرده و پروانه ساختمانی و گواهی پایان ساختمان را بر روی برگه هایی با شاخصه های امنیتی صادر خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران،به موجب اعلام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مرکز صدور و چاپ پروانه به صورت متمرکز در شهرداری تهران فعالیت خود را آغاز کرده و پروانه ساختمانی و گواهی پایان ساختمان را در فرم های جدید و بر روی برگه هایی که دارای شاخصه های امنیتی است صادر خواهند کرد.
درگواهی های فوق، تصویر امضا شهردار منطقه در ذیل ورقه نقش بسته و فاقد هرگونه مهر اعم از برجسته و غیربرجسته است، لذا پذیرش گواهی های فوق از مراجعین که فاقد مهر شهرداری تهران است،با رعایت کامل موارد زیر بلامانع خواهد بود.
همکاران محترم می توانند با مراجعه به سایت WWW.TEHRAN.IR  و وارد کردن اطلاعات مندرج بر روی برگه، از جمله شماره پرونده، شماره شناسایی ملک، شماره پروانه و یا گواهی در بخش "استعلام پروانه و گواهی ساختمان" نسبت به تطبیق و احراز اصالت مدارک ارایه شده اقدام کنند. تصویر یک فقره گواهی پایان ساختمان صادره در فرمهای جدید جهت ملاحظه همکاران سردفتر در ذیل این خبر به پیوست قرار دارد.
به محض اعلام شاخصه های امنیتی اوراق جدید توسط شهرداری تهران، مراتب جهت اطلاع همکاران اعلام خواهد شد.
 
/ 0 نظر / 4 بازدید