روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد

روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد

و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت

 روزی که کمترین سرود 

بوسه است

 وهر انسان

برای هر انسان
برادری ست .
روزی که دیگر درهای خانه شان را نمی بندند 
قفل افسانه ایست
وقلب
برای زندگی بس است .
روزی که معنای هر سخن دوست داشتن است
 تا تو به خاطر آخرین حرف دنبال سخن نگردی .
روزی که آهنگ هر حرف ، زندگی ست 
تا من به خاطر آخرین شعر رنج جست وجوی قافیه 
نبرم .
روزی که هر لب ترانه ایست
تا کمترین سرود ، بوسه باشد
روزی که تو بیایی ، برای همیشه بیایی
و مهربانی با زیبایی یکسان شود .
روزی که ما دوباره برای کبوترهایمان دانه بریزیم ... 
ومن آن روز را انتظار می کشم 
حتی روزی
که دیگر
نباشم .

احمد شاملو

/ 1 نظر / 35 بازدید
kd

باد با چراغ خاموش کاري ندارد اگر در سختي هستي , بدان که روشني . . . ------------------ من در برخي از امتحاناتم مردود شدم اما دوستم تمام درسهايش را با موفقيت گذراند. اکنون او يک مهندس در شرکت مايکروسافت است و من فقط مالک مايکروسافت هستم ... بيل گيتس