آزمون و خطا ی 4 ساله در ثبت آنی

بعد از گذشت چهار سال از اجرای طرح پر هزینه ثبت انی هنوز سر کوچه اول ایستاده ایم .

هنوز پس از گذشت چهار سال نتوانسته ایم مشکلات اولیه و پایه را حل کنیم.
سرگردانی و معطلی ارباب رجوع که اصلا مهم نبوده وفشار وارد بر دفاتر هم که قابل طرح نیست.
ایکاش  دوستان محترم ثبت  در زمان قطعی سامانه به طور ناشناس به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه می نمودند و حال و روز مراجعین را ملاحظه می نمودند.
همکاران محترم کانون هم که حاضر به شکستن روزه سکوت  نیستند .
/ 0 نظر / 149 بازدید