پست های ارسال شده در شهریور سال 1391

قابل توجه متقاضیان سند مالکیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

به اطلاع متقاضیان سند رسمی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی می­رساند: با توجه به اینکه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 22 بازدید