پست های ارسال شده در خرداد سال 1391

مازندران میزبان وبلاگ نویسان سران دفاتراسنادرسمی

طبق برنامه وتصمیمات متخذه قبلی مرکزاستان مازندران (شهرستان ساری)طی روزهای 4و5خرداد میعادگاه وبلاگ نویسان سران دفاتراسنادرسمی سراسرکشوربود . آنانیکه ازدورترین نقطه کشورازاهواز ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 43 بازدید