عید از نوع سردفتری (طلوع )

عید  آمد و بر محضر، بسیار زیان آمد
یک  یار ز هر سویی ، در دیده عیان امد
بارید  به سر باران ، رگبار  بزَد خُسران 
هر لحظه به سر سنگی ، از دستِ بُتان آمد
هرسوی به من دستی ، باز است که می خواهد
پاداش و خراجی را ، کو آفَتِ جان آمد
در جیب شپش رقصید ، بسیار به من خندید
این دَخلِ تُهی مارا، بسیار گران آمد
در لحظه شود تفتیش ، این دفتر و دینارش 
چون خرج  هزار آمد، تحریر قَران آمد
چون سال شود تحویل، بندید مرا زنجیر
امسال چونان هر سال ، وارونه روان آمد
گفتم که نخواهم من ، این دفتر و دخلش را
جز رنج چه حاصل ها، از عمر و زمان آمد
سال دگر آمد باز ، من خسته و درمانده 
مایوس از آن رفتن ، محزون  چنان آمد
نیک است که بگشائید ، این سلسله ی زنجیر
آن خامه مرا تیری ، وین مُهر کمان آمد
گفتا که ظَنینم من ، این سال  شوی معزول 
گفتم چه گُهرهایی ، از ظَن و گُمان آمد.

چکامه سردفتری

http://aalvandi.blogfa.com/

/ 0 نظر / 6 بازدید