تقسیم اسناد

متن درخواست سردفتران ودفتر یاران خراسان رضوی از ریاست محترم سازمان در خصوص تقسیم اسناد.

جناب اقای دکتر تویسرکانی
 
معاونت محترم قوه قضائیه وریاست محترم سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
با سلام
احترما نظر به اینکه تاخیر در تقسیم اسناد رهنی وعدم سازماندهی توزیع عادلانه اسناد رهنی بانک ها و موسسات مالی دولتی وخصوصی  بیم وابستگی مالی ناسالم بعضی دفاتر به افرادی خاص در مراکز مالی فوق واختلال در اجرای وظائف قانونی را بدنبال دارد و از سوی دیگر این امر موجب تبعیض ناروا از جهت توزیع عادلانه درامد شده است بگونه ای که بعضی دفاتر توان پرداخت هزینه های جاری خود را ندارند لذا ما سر دفتران ودفتریاران اسناد  رسمی خراسان رضوی به منظور پیشگیری از مفاسد ناشی از تاخیر در تقسیم اسناد رهنی و حفظ شئون سردفتران ودفتر یاران استدعا داریم دستور فرمائید تا از طریق سامانه ثبت انی شیوهای عادلانه برای توزیع درامد ناشی از اسناد رهنی مراکز مالی دولتی وخصوصی اجرائی گردد
.                                                                                            با تشکر
.                                       سردفتران ودفتریاران دفاتر اسناد رسمی خراسان رضوی
 
/ 0 نظر / 28 بازدید