بحثی در خصوص مشکل قید نام شعبه بانک در اسناد رهنی

برخی از دوستان می فرمایند وقتی در سامانه ثبت آنی نام بانک را به همراه شعبه مربوطه وارد می کنیم سامانه نمی پذیرد (مشخصات بانک را به عنوان شخص حقوقی تائید نمی کند) و وقتی هم نام شعبه مربوطه را قید نمی کنیم بانک نمی پذیرد ولی حقیر همیشه با قید شعبه بانک مربوطه به راحتی شناسه گرفته و سند را ثبت می نمایم که هم موجبات رضایت و خوشنودی سامانه جلیل القدر فراهم می شود و هم نماینده بانک.
این هم تصویر سندی که با ذکر شعبه بانک مربوطه شناسه اخذ و ثبت دفتر گردیده 

/ 0 نظر / 75 بازدید