پدر

پدرم از تو می گویم
از تو می گویم که کمتر از تو می گویند
از تو می گویم ای قهرمان قصه های مادر
پدر از تو می گویم از مردانگی از هنر
می گویم تا بدانی نگاه چشمانت
هم مردانگیست هم مهر پدری
پدر اشک بر گونه ات ندیده ام
اما قرمزی چشمانت را که دیده ام
لحظه ی ایستادن زمان را که دیده ام
آری! من سرخی آسمان را دیده ام
نمی نمایی درد ایستادن را
اما دیده ام
دردیست بی پایان هر مرد را!

با عرض تسلیت به همکار عزیزمان آقای طباطبایی

/ 3 نظر / 4 بازدید
رویا

منم به سهم خودم تسلیت می گم به ایشون و ناگفته نماند که چه شعر مناسبی انتخاب کردید برای این تسلت.

دشتی

منم به سهم خودم تسلیت می گم به ایشون وناگفته نماندکه چه شعرمناسبی انتخاب کردید برای این تسلیت.ممنونم

م .س.ب

منم فوت مرحوم ابوی گرانقدر استادطباطبایی را به سهم خودم تسلیت می گویم .