روز سردفتر ؟

1-خبری داشتیم در روزنامه ایران با عنوان "سایه سنگین سندهای عادی بر سرمحاکم دادگستری" که مصاحبه ای است از جناب آقا صفری نایب رئیس کانون سردفتران و در آن به تاریخچه سند و سند نویسی و کنکاشی در اسناد عادی و رسمی پرداخته که جای تشکر و قدردانی دارد آنچه بنظر حقیر حائز اهمیت است اینکه جناب آقا صفری که از معدود افرادی است که در چند سال گذشته پیگیر و ذیعلاقه به بزرگداشت ششم دی ماه بعنوان روز سردفتر بوده اند و حقیر نیز همیشه به تاسی از این بزرگوار این روز را در قلب خود ثبت و آن را با سند برابر کرده ام در این مصاحبه در فرازهای مختلف به این امر مهر تائید زده و شائبه اینکه کانون سردفتران تهران امسال بر خلاف نظر سال گذشته روسای کانونها و جوامع استانها و بدون نظرخواهی و نظر سنجی عنوان آن را به "روز دفاتر اسناد رسمی" تغییر داده است منتفی میسازد و احتمال میدهیم استفاده از این عنوان نوعی تغییر تاکتیک و بنا به صلاحدیدها وملاحظاتی است که قطعا توسط کانون توضیح داده خواهد شد:

 انگیزه انتخاب 6 دی آیه 282 سوره بقره است. وی در ادامه افزود: اما آنچه روشن است از صدر اسلام به بعد دستورالعمل برای کتابت اسناد وجود داشته است. درآیات متعددی از قرآن کریم نیز به بحث نگارش سند وضرورت آن و نحوه نگارش آن اشاره شده است که صریح‌ترین آن‌ها دویست و هشتاد و دومین آیه از سوره مبارکه بقره است و ما با استناد به این آیه شریفه و با الهام از آن مصمم شدیم دویست وهشتاد و دومین روز سال را که روز ششم دی‌ماه است روز سند رسمی یا روز سردفتر بنامیم

وی با اشاره به روز 6 دی، روز سردفتر تصریح کرد: حداقل 1400 سال از تاریخ سندنویسی در این کشور گذشته است اما شاهد هستیم که هنوز حکومت مردهای ما نیز واژه سردفتر را به اشتباه (سردفتر دار) تلفظ می‌کنند. مهجور ماندن دفاتر اسناد رسمی در جامعه دلایل متعددی دارد، شاید یک مورد آن ممنوعیت تبلیغ برای این دفاتر بوده است.

http://sardaftar3y.persianblog.ir/

/ 0 نظر / 32 بازدید