محضردار

آخرین اخبار در حوزه دفاتر اسناد رسمی - سردفتری -دفتریاری

سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص فعالان اقتصادی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزود
ساعت ۱٠:٥٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳٩٠/۱/٢٢  کلمات کلیدی:

سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص فعالان اقتصادی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده اطلاعیه جدیدی صادر کرد.

 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای گسترش ارایه خدمات در نزدیکترین محل به مودیان به منظور تکریم ارباب رجوع و تسهیل در انجام تکالیف قانونی مودیان محترم نظارت مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به تکلیف قانونی موضوع بند ج ماده 46 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و قانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی و غیردواتی مجلس شورای اسلامی و ماده 38 قانون مدیریت خدمات کشوری با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران خدمات مشروحه ذیل در گام اول در دفاتر پستی شهر تهران ارایه خواهد شد:
 
1-       انجام پیش ثبت نام مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده
2-       انجام ثبت نام قطعی مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده
3-       تکمیل اظهارنامه الکترونیکی مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده
4-       ثبت شماره فیش واریزی مالیات و عوارض مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده
5-       انجام اصلاحات اظهارنامه و اصلاحات ثبت نام مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده
 

مودیان محترم نظام مالیات بر ارزش افزوده در شهر تهران به منظور بهره مندی از خدمات یاد شده می توانند به واحدهای پستی ذیل مراجعه نمایند.

سایت کانون