محضردار

آخرین اخبار در حوزه دفاتر اسناد رسمی - سردفتری -دفتریاری

واکاوی بیمه درمان و بازنشستگی سردفتران بعنوان گرانترین بیمه تاریخ بشریت
ساعت ٢:۱٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳٩٥/٧/۱٦  کلمات کلیدی:


چند صباحی است که مقوله بیمه سردفتران و دفتریاران و مسایل مربوط بدان از ناحیه هیات مدیره کانون و همکاران به چالشی جدی و جاری  مبدل گشته است. لکن مستند به ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311 بعنوان اولین تجربه از تقنین که موضوع بیمه در آن مطرح گردیده و آنرا در دایره شمول معاملات تجاری تقریر کرده است قریب به 84 سال میگذرد. لذا در قوانین خاص لاحق منجمله قانون تشکیل بیمه مرکزی ایران و سایر ضوابط مربوط برای مقوله بیمه احکام مدقن بسیاری از منظر قانونگذاری گذشته بنحویکه عملیات بیمه و بیمه گری را به یک باب تخصصی تمام عیار مبدل گردانیده است. تحقیقا هیچ یک از شقوق معاملات تجاری بسان مقوله بیمه دارای ساز و کارها و مکانیسم مفصل و مشروح قانونی نیست که این امر ماهیتا نظر به تخصصی بودن این حیطه و نیز حساسیت خاص قانونگذار نسبت بدان دارد.  اینک با عنایت به مقدمه موجز مرقوم به نظر میرسد ورود به این حیطه با حدود 3500 نفر  بازنشسته سردفتر و دفتریار و حدود شانزده هزار سردفتر و دفتریار شاغل و افراد تحت تکفل آنها بعنوان جامعه آماری هدف بدون داشتن بسترهای لازم و ضروری برای یک فعالیت تجاری با آن همه پیچیدگی می‌بایست آبستن مصائب و مشکلات حتی بیشتر از آنچه شاهد آن هستیم در آینده نزدیک باشیم مگر آنکه عاجلا این سیستم غیر استاندارد اصلاح و در قالب یک توافق به یک شرکت بیمه ای مطمئن واجد نیروهای متخصص که در کشور امروزه به حد کفایت نیز موجودند سپرده شود. مع الوصف حفظ منافع جامعه هدفی با این وسعت و دامنه مستلزم استفاده از کلیه ظرفیت های بیمه ای منجمله بیمه اتکایی است از سویی کمیت و کیفیت خدمات جاری نشان از آن دارد که علی رغم منابع مالی هنگفتی که در اختیار کانون است این خدمات از حداقل معیارهای قابل قبول برخوردار نیست و آنچنان سلیقه ای و غیر قابل پیش بینی است که همکاران در مواردی ناگزیر قیدش را زده و از حق خود اعراض میکنند. مضافا که با واگذاری آن به یک مرجع ذیصلاح ثالث  شائبه استفاده خاص هیات حاکمه کانون  در این بستر نیز بداهتا منتفی میشود. النهایه امید است تا نوشدارو بعد از مرگ سهراب نشده اقداماتی مقتضی و شایسته جهت اعاده آرامش،  آسایش،  امنیت و بهداشت روانی همکاران در این زمینه اتخاذ گردد و خدماتی در شان این قشر خدوم بدون فرافکنی،  زبان بازی و وعده سر خرمن دادن ارائه گردد. 

علی دانش