محضردار

آخرین اخبار در حوزه دفاتر اسناد رسمی - سردفتری -دفتریاری

مطالبات اعضا از کاندیداهای انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران
ساعت ٩:۱٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩٥/۱/۱٧  کلمات کلیدی:

رئوس برنامه های برخی از کاندیداهای چهارمین دوره انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران استان تهران جهت استفاده در دوره بعدی :  

 البته سنجش و بررسی اجرای برنامه های قبلی  تا کنون به عهده خوانندگان می باشد .

1-   ارتقا و افزایش سطح دانش فنی و آموزش به کلیه همکاران سردفتران، دفتریاران،کارمند ان با توجه به نیاز آنان.

2-  تلاش جهت مناسب تر نمودن وضعیت بیمه خدمات درمانی.

3 : شفاف سازی عملکرد اداری ومالی هیات مدیره در گذشته وآینده ودادن صورتحساب هزینه ای با تفکیک موضوعات.

4 :- استفاده کامل از ظرفیت آموزشی واطلاع رسانی رسانه های صوتی- تصویری وسایتها و روزنامه ها و صداوسیما.

5 :ایجاد برابری وعدالت درحقوق وامتیازات سردفتران زن ازجهت بیمه ومستمری اشخاص تحت سرپرستی با اصلاح قانون.

6- جلوگیری از کاهش صلاحیتهای دفاتر ودر مقابل افزایش صلاحیت واختیارات در جهت خدمت به مردم و کاهش مراجعات به دادگستری.

6: حل معضل تقسیم اسناد در شهر تهران با همکاری و همفکری همکاران با روشهای کوچک سازی شهر ومنطقه بندی بر اساس بخشهای ثبتی.

7: ایجاد نهاد آمار-نظرسنجی- مدیریت اقتصادی- مدیریت روانشناختی وسلامت جسم وروح سردفتران و دفترخانه.

8 : استفاده از ظرفیت اقتصادی کانون وحساب 10%که قدرت بازی بی نظیری دارد وشاید ایجاد موسسه مالی و اعتباری به نام کانون.

9 - پیگیری اصلاح طرح قانون دفاتر اسناد رسمی که در مجلس مطرح است،

-اصلاح هرچه زودتر آئین نامه بیمه و استفاده برابر برای همه همکاران و افراد تحت تکفل آنان.

 اصلاح آئین نامه کانون (آئین نامه ای که در سال 1364 تصویب شده برای اداره کانون در حال کنونی کاربرد ندارد) .

– ایجاد کمیسیون تخصصی: در این کمیسیون افراد بصیر برنامه های آتی را پیش بینی و برای تصویب و اجرا پیشنهاد نمایند. 

ایجاد کمیسیون حقوقی  برای رفع مشکلات و مسائل حقوقی همکاران و وجابگوئی به مسائل حقوقی مطروحه . 

 وجود اداره روابط عمومی قوی و تداوم آن از ضروریات یک سازمان موفق بوده و در عمل به آن باید ارج نهاد .

10 :  تلاش در مسیر توسعه خدمات قابل ارائه توسط دفاتر خدمات قضائی به همه دفاتر اسناد رسمی.

11 : اتخاذ تدابیر قانونی لازم جهت تقسیم عادلانه اسناد بانکی اعم از دولتی و خصوصی از طریق کمسیون تقسیم اسناد به خصوص اینکه عملا اکثر بانکها خصوصی شده و یکی یکی از بحث کمسیون تقسیم اسناد خارج می شوند.

12 :   تقویت جایگاه دفتر معاضدت حقوقی و قضایی کانون در راستای پیگیری پرونده های مطروحه در مراجع اداری، انتظامی و قضایی که همکاران خواه ناخواه در طول خدمت با آن درگیر می شوند. که یکی از راهکارهای عمل آن ارجاع پرونده های قضایی همکاران به مراجع خاص و تخصصی به خصوص دادسرا و دادگاه کارکنان دولت می باشد.

13 : توسعه و ارتقای امور رفاهی و درمانی و ورزشی سردفتران و دفتریاران با استفاده از ظرفیت های کانون از طریق افزایش و پراکندگی جغرافیایی مراکز درمانی و خدماتی و تصریح در پرداخت هزینه های پزشکی به خصوص بیماری های خاص .

14 :  پیگیری و ایجاد راهکارهای قانونی لازم در خصوص بهبود بخشیدن به وضعیت مالیاتی به خصوص مالیات شغلی سردفتران و دفتریاران و اتخاذ تدابیر لازم در راستای حل مشکل پرونده های مطروحه مالیاتی همکاران در ادارات و دادگاههای مالیاتی .

____________________

این وبلاگ آمادگی خود را جهت انتشار  برنامه ها و اهداف  کاندیداهای انتخابات  کانون سردفتران و دفتریاران اعلام میدارد .

 از کلیه همکاران دعوت می گردد نسبت به طرح سوال و پیشنهاد و انتقادات  از اعضای دوره قبل  هیت مدیره و   کاندیداهای جدید جهت رفع مشکلات صنفی اقدام نمایند .

ایمیل :   mahzardar1@gmail.com