محضردار

آخرین اخبار در حوزه دفاتر اسناد رسمی - سردفتری -دفتریاری

تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم(زمستان) 1389تا پایان فروردین ماه 1
ساعت ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٠/۱/۱٧  کلمات کلیدی:

تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم(زمستان) 1389تا پایان فروردین ماه 1390

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1389 تا پایان فروردین 1390 تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از سایت ارزش افزوده (www.vat.ir)، نظربه مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1389 با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست‌های مؤدیان محترم چهار مرحله فراخوانهای ثبت‌نام و اجرای مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مؤدیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان بالاخص مؤدیان مشمول مرحله چهارم ثبت‌نام، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می‌دارد:
"ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مؤدیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال 1389 را تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1390/1/31تسلیم کنند، امکان برخورداری از بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را در صورت درخواست کتبی برای مؤدیان فوق‌الذکر فراهم نمایند."