محضردار

آخرین اخبار در حوزه دفاتر اسناد رسمی - سردفتری -دفتریاری

پدر
ساعت ۱:٠۱ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳٩٠/۱/٦  کلمات کلیدی:

پدرم از تو می گویم
از تو می گویم که کمتر از تو می گویند
از تو می گویم ای قهرمان قصه های مادر
پدر از تو می گویم از مردانگی از هنر
می گویم تا بدانی نگاه چشمانت
هم مردانگیست هم مهر پدری
پدر اشک بر گونه ات ندیده ام
اما قرمزی چشمانت را که دیده ام
لحظه ی ایستادن زمان را که دیده ام
آری! من سرخی آسمان را دیده ام
نمی نمایی درد ایستادن را
اما دیده ام
دردیست بی پایان هر مرد را!

با عرض تسلیت به همکار عزیزمان آقای طباطبایی