محضردار

آخرین اخبار در حوزه دفاتر اسناد رسمی - سردفتری -دفتریاری

روش های اعلام شده ثبت تهران در فرآیندهای منجر به تولید سند در دفاتراسناد رسمی و
ساعت ٧:۳٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٦  کلمات کلیدی:

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران روش هایی در فرآیندهای منجر به تولید سند در دفاتر اسناد رسمی و همچنین شیوه های بازرسی از دفاتر را اعلام کرد.
 به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، بر اساس اعلام اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران، در راستای به کار گیری فناوری های نوین در ایجاد نظام بازرسی الکترونیکی در سازمان و با عنایت به پیاده سازی کامل سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی کشور که باعث ایجاد تحول در نظام مالی سازمان شده، مقتضی است روش هایی در فرآیندهای منجر به تولید سند در دفاتر اسناد رسمی و همچنین شیوه های بازرسی از دفاتر مذکور به کار گرفته شود.
 
متن روش های اعلام شده در بخشنامه ذیل موجود است: