محضردار

آخرین اخبار در حوزه دفاتر اسناد رسمی - سردفتری -دفتریاری

ممنوعیت حق توکیل صرفا ناظر به دارندگان کارت پیله وری است
ساعت ۱٢:٤٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱۱  کلمات کلیدی:

ممنوعیت حق توکیل صرفا ناظر به دارندگان کارت پیله وری است و ارتباطی به سایر وکالت ها ندارد

طبق اعلام نظر مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران، ممنوعیت حق توکیل صرفا ناظر به دارندگان کارت پیله وری است و ارتباطی به سایر وکالت ها ندارد. 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، بر اساس اعلام نظر مشورتی دفتر حقوقی این کانون و در بازگشت به بخشنامه شماره 27805/89/101 مورخ 5/3/89 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران درخصوص ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1373، موضوع در جلسه کمیسیون حقوقی دفتر حقوقی کانون مطرح و نظریه مشورتی این کمیسیون به این شرح اعلام شد: "با عنایت به ماده20 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1373، ممنوعیت حق توکیل صرفا ناظر به دارندگان کارت پیله وری است و ارتباطی به سایر وکالت ها ندارد که مورد تاکید بخشنامه نیز قرار گرفته است."