محضردار

آخرین اخبار در حوزه دفاتر اسناد رسمی - سردفتری -دفتریاری

تسلیم فیش های رایانه ای حداکثر تا پانزدهم ماه
ساعت ۱٠:۳٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳۸٩/۱٢/٧  کلمات کلیدی:

دفاتر اسنادرسمی تهران در پایان هر ماه، فهرست فیش های رایانه ای را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به ذیحسابی ثبت استان تسلیم کنند دفاتر اسناد رسمی تهران، در پایان هر ماه فهرست کلیه فیش های رایانه ای را پس از مهر و امضا مطابق فرم صورتحساب درآمد تنظیم و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به ذیحسابی ثبت استان تهران تسلیم کنند. به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران،در بخشنامه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران آمده است:باتوجه به ماده10دستورالعمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی مصوب رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در بخشنامه جدید این اداره کل تاکید شده است که دفاتر اسناد رسمی در پایان هر ماه فهرست کلیه فیش های رایانه ای را پس از مهر و امضا مطابق فرم صورتحساب درآمد تنظیم و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به ذیحسابی ثبت استان تسلیم کنند و برابر ماده 15دستورالعمل یاد شده کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر ملغی اعلام شده است.


http://www.notary.ir/default.aspx?page=NewsItemShow&app=News&PageNumber=1&docParId=11589&docId=14022