محضردار

آخرین اخبار در حوزه دفاتر اسناد رسمی - سردفتری -دفتریاری

عجز از رویارویی مستقیم با سند رسمی
ساعت ۸:٢٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩٥/٧/٢٢  کلمات کلیدی:

 
قوه قضاییه بعنوان یک قوه مستقل دارای جایگاه ویژه ای در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( مستند به اصول 156 الی 174)  و واجد قدرت نابی است که از ناحیه مقام معظم رهبری با نصب ریاست آن اعمال میشود. لهذا بدیهی است که هرگونه هجمه ای به این نهاد و هر یک از نهادهای وابسته بدان و دایره صلاحیتهای آنها منجمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان متولی اصلی تمشیت سند رسمی در کشور نمیتواند رو در رو و به مباشره صورت پذیرد.  مع الوصف با حریفی این چنین قوی شوکت نه تنها نمیتوان به سادگی پنجه انداخت بلکه با تغییر زمین بازی و تخدیش دیگری و به قول معروف ' به در زدن تا دیوار بشنود' شاید بتوان به نتیجه نامشروع مورد نظر رسید. از اینرو شرکت رهگشا در مقوله سند خودرو کانون سردفتران و اتحادیه بنگاهداران املاک به زعم مسئولش صنف دفترخانه داران!  را هدف و آماج حملات خود قرار میدهند تا از این رهگذر سند رسمی را تضعیف و با تخدیش بخشی از صلاحیت قوه قضاییه زیرکانه و بدون خطر و ریسک درگیر شدن با شیر پر یال و کوپال به مطامع خود نائل شوند . لکن مقوله اقتدار سند رسمی و شیوع آن در جامعه بعنوان یک شاخصه حاکمیتی در برقراری نظم و امنیت و آسایش برای شهروندان به هیچ وجه من الوجوه ارتباطی با هیچ صنف و حرفه و دسته ای از جامعه منجمله کانون سردفتران ندارد و صرفا به واسطه فقد محمل عقلی و قانونی در بی اهمیت جلوه دادن سند رسمی به ما هو موضوع آن ایضا نبود توان رویارویی با دستگاه قضایی صحنه را  مکارانه تغییر داده اند.النهایه اقتدار و شان قوه قضاییه و سازمانهای تابعه اش آنچنان بی بدلیل و غیرقابل انکار است که احدی جرات رویارویی مستقیم با آن را به خود نداده و با حمله به آخرین شاخه های این درخت با ریشه و پهناور سعی و جهدی بی حاصل در خشکاندن بخشی از آنرا در نظر دارند. تحقیقا سند رسمی و مباشرین تنظیم آن جز لاینفکی از حاکمیت بوده اند و اکنون نیز علی رغم آنکه حدود 80 سال  از تشکیل نهاد دفتر اسناد رسمی میگذرد که بنوعی اولین تجربه اتکایی قدرت به افراد خصوصی منصوب خود بوده اما همچنان افسار اصلی و مدیریت ستادی و حرف اول و آخر در این حیطه را همان حاکمیت از مجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میزند و مفاد قوانین متمادی و عدیده ای  از گذشته تا امروز تماما موید این امر است. پس زهی خیال باطل است که متولیان امور بالاخص ریاست قوه قضاییه اجازه دهند روزی خواب شوم اخلالگران در بهم ریختن نظم مدقن ناشی از ثبت نوین تعبیر شود. مضافا  ماهی گیری از  آب گل آلود در پهنه ثبت امروزی که با آخرین تکنولوژی تحت نظارت جامع  نهادهای حاکمیتی مستقر است را ناگزیر  می‌بایست برای همیشه به بوته فراموشی بسپارند.  
علی دانش 

 
 

 
پلیس کشورم اعجاز کرده
ساعت ٢:٢٩ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳٩٥/٧/۱٦  کلمات کلیدی:

سروده ای از سرکار خانم صابری

پلیس کشورم اعجاز کرده 
عحب لفظی کنون ابراز کرده 
بدون شرح وبی نظم حقوقی 
مثال غده ایی سر باز کره 
از اول کار وی بود انفعالی
برای عده ایی خود اشتغالی 
ولی امروز پس از ده سال واندی 
شده مهمان غاصب در معالی 
بدون علم وفن وذره ایی شرم
شده قانون شکن با حربه ایی نرم
خدا داند چه کس در پشت پرده 
چنین اب ولجن را میکند گرم 
یقینا شحنه مامور جفا نیست 
رفیق, خنجر زن از پشت وقفا نیست 
ولی شاید شده مامور معذور 
بگویید با پلیس در جنگ صفا نیست 
نمیدانم چرا از کی چنین درد 
شده در نبض قانون  سیل  ولگرد 
مگر قانون مداران خواب نازند 
چرا غافل شدند از دزد شبگرد
خدا داند که این جنگی  گران  است 
کمی غفلت شود درد بی کران  است 
من وما وشما دیگر نداریم 
بهاران , بی گل وباران خزان است 
زمستان در بهار اوردن از چیست 
چنین ساز ونوا از برکت کیست 
چرا دارند سر بی مهر ی وقهر 
خدا داند که سر دفتر گدا نیست 
ولی میداند ومیخواند از دل 
که این دامن زدن در شان ما نیست 
فقط دارد به دل اندیشه وصل 
صدایش بشکنید هرگز روا  نیست 
صدا دارد به پهنای صداقت 
چرا گوش,, شنیدن بر ندا   نیست 
ندا از دل ,بخیزد ,هان ,نی ,ازحلق 
دم و فریاد ما از خلق  جدا نیست 
شنو ای هموطن فریاد مارا
خروشان گرشدیم جز بر شما نیست 
اگر باید شود راهی مهیا 
پلیسی گشتن اسناد دوا نیست 
نوای بی نوایی ثبت اسناد 
وثاقت جز به این ارگان روا نیست 
بود انگشتری سازمان اسناد 
نگینش هست دفاتر نابجا نیست  
چنین انگشتری مهرش  خطیر است 
کتابت در مرامش ناسزا نیست 
اگر غافل شوند قانونمداران 
مثال سرقتی است که با صدا نیست 
شود پرونده ایی مبهم به فردا
که حل وفصل ان بی ماجرا نیست 
تمامش میشود دردی مخرب 
که درمان وطبیبش جز قضا نیست 
چرا دایم بیفزایند به دردها 
مگر دست طبیبان در دوا نیست 
گمانم گشته وارونه حقایق
تو باید هموطن گویی به او ایست 
شده طوفان عصیان در وقایع 
در این طوفان به جز ویرانگری نیست 
بپا خیزید زجا هان ای زن ومرد 
بگویید با پلیس راهت سزا  نیست
کتابت کار هر پر ادعا نیست 
ملل اکنون به پویش در تعالیست 
صعود در مرتبت جز مرحمت نیست 
سزد معنا  شودثبت جهانی 
کتابت ثبت ومحضر بی نوا نیست 
خروشش شخصی و سعیش خطا نیست 
محرر یا که تحریر کذایی 
دلیل اختلاف  ,خوف ورجا ء نیست 
تمام کوشش وسعی دفاتر
به جز احسان ولطف در محتوا   نیست 
چنان سعی وخطا بالا گرفته 
دلیلش هر چه باشد افتر ا نیست 
شده دریا چه طوفانی خدایا
کجاست این ناخدا ؟اینجا  چرا نیست؟
بگویید ناخدارا با درشتی 
چراکشتی به راهش خود کفا   نیست ؟
به هرسو کی دهد؟ سکان کشتی 
چرا ؟چون ماژلانی بین ما نیست ؟ 
نشین بر جا ,توای فرزند ادم 
به  این دریا که دریادار  خدا  نیست 
دراین دریای طوفانی مشوش 
کسی جز ثبت اسناد ناخدا نیست 
خجسته مینویسد زار وانگار 
در این میدان کسی سردار مار نیست 
چرا کردند فراموش اندلیبان 
که گل را طاقت جور وجفا نیست 
بیایید ناخدا را پس بگیریم 
خجسته ;,ناخدا "مامور کس  نیست 
ثبوت و اعتبار ش هم عبث نیست 
بدان ثبت و وثاقت مهر تحکیم 
به جز ,در دست سر دفتر," نفس "نیست

 
پشت پرده و ناگفته های تعویض پلاک خودرو
ساعت ٢:٢٤ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳٩٥/٧/۱٦  کلمات کلیدی:
از آنجاکه ثبت انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی از قدیم الایام بوده و برای دولت و جامعه درآمد و نتایج به سزایی داشته و دارد ( به جز مالیات نقل و انتقال و صرفا بابت حق الثبت در سال 94 مبلغ 751 میلیارد و 200 میلیون تومان توسط دفاتر اسناد رسمی به حساب خزانه دولت واریز شده است) که در جای جای کشور هزینه و مصرف می شود، 
و اما تعویض پلاک، صرفا 1 راه و ایده برای کسب درآمد بیشتر خانواده ها و بازنشستگان راهرو ناجا و شغل دومی برای ایشان بود و هست ( مبالغ دریافتی بابت تعویض پلاک و شماره گذاری، که بشرح تبصره 2 قانون بودجه سال 94 و یا قبل از آن، در اختیار نیروی انتظامی قرار می گیرد، تماما بحساب شرکت رهگشا واریز می گردد.
[ شرکتی ( سهامی خاص )  که بنا به درخواست سردار سید جعفر هاشمی تشکری ( جانشین فرمانده راهور ناجا ) تاسیس گردیده و سردار تقی مهری عضو هیات مدیره و سردار اسکندر مومنی رییس هیات مدیره آن می باشد]

بنابراین و بدلایلی دیگر،
چند سالی است، ترس از بازگشت به حالت سابق، یعنی قبل از سال 83 ، که هر خودرو تا آخر عمر، 1 پلاک اختصاصی داشت و با خرید و فروش آن،  نیاز به تعویض پلاک نبود، عده ای را بر آن داشته که بجای تمرکز بر انجام وظایف خود ( حفظ امنیت جامعه، کاهش تصادفات و حفظ جان مردم و...  ) با جنجال آفرینی و با بهانه و شعار دلسوزی برای مردم، برگ سبز خودرو را کافی دانسته و عدم نیاز مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی را سر دهند تا افکار عمومی را منحرف کرده و شغل و درآمد دوم آنها مورد توجه و بحث قرار نگیرد و حذف نشود.
همان کسانی که خود می گویند،  پلاک انتظامی هر شخصی را به مدت 3 سال در انبار مراکز خود نگه می دارند، اما  اگر شخصی در همین فاصله ، برای اخذ و نصب همان پلاک خود که قبلا هزینه ش را پرداخته، مراجعه کند، از وی هزینه را دوباره می گیرند.
آیا این انصاف است؟ 
آیا این درآمد، قانونی و حلال است؟

اگر برگ سبز، همان سند خودرو باشد و چندین برگ سبز پلاک، بنام من باشد، آیا من مالک چندین خودرو می باشم!!؟

چرا مدتی است پایین برگه سبز،  گزینه مالیات و عوارض لحاظ شده!؟
بنظر برداشتن هزینه ها از پیش پای مردم صرفا 1 شعار است، و مهم و غرض، وصول این مبالغ، توسط مراکز تعویض پلاک است تا  درآمدی هم بازآی این وصول، داشته باشند.


اگر فرضا مراکز تعویض پلاک، نقل و انتقال خودرو را انجام می دهند، آیا مباحث اختصاصی معاملات و عقود را رعایت می کنند؟ آیا در این زمینه متخصص هستند؟ آیا به صورت لحظه ای به لیست اشخاص ممنوع المعامله دسترسی دارند؟ آیا احراز هویت اصل و اولویت کار آنهاست؟ آیا برای افراد بیسواد و کور و...  مانند دفاتر اسناد رسمی عمل می کنند!؟
اگر یکی از طرفین، مجنون، ورشکسته و یا...  باشد، و بعدا مشخص و معامله باطل شود، ضرر طرف مقابل را چه کسی جبران می کند!؟

چرا نباید مانند اکثر کشورهای جهان به جهت صرفه جویی در وقت و هزینه مردم و جامعه، تعویض پلاک را منسوخ  کنیم؟

آیا در 23 بند، در ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 ، نقل و انتقال خودرو جزء وظایف ناجا هست؟
سال گذشته سه میلیون و پانصد هزار خودرو تعویض پلاک شدند
با توجه به افزایش هزینه تعویض پلاک به مبلغ یکصدهزار تومان
درآمد چند صد میلیاردی موسسه خصوصی رهگشا از جیب مردم به جیب چه کسانی خواهد رفت؟
چرا باتوجه به صراحت فرمایشات ریاست محترم قوه قضاییه و ریاست محترم سازمان ثبت اسناد کل کشور
مبنی بر تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی عده ای چند در پی وارونه جلوه دادن قانون هستند؟
چه چیزی پشت پرده است؟
آیا در آمد نجومی دیگری در راه است؟؟؟
 

 
جلسه محرمانه ؟
ساعت ٢:٢۱ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳٩٥/٧/۱٦  کلمات کلیدی:

اعضا محترم کانون تهران
با سلام و وقت بخیر
بنده زیاد با این نشست اخیر ناجا و کانون موافق نیستم.
به چند دلیل:
اولا ناجا شروع کننده این تبلیغات منفی علیه دفاتر بوده و باید خودش به اونها خاتمه می داد.
ثانیا چرا کانون دعوت ناجا را لبیک گفته و در این نشست شرکت کرده؟
درستش این بود نمایندگان ناجا در کانون حضور پیدا می کردند.
ثالثا چه تضمینی وجود داره که ناجا باز شروع به مسموم سازی فضای جامعه نکنه؟
اصلا ممکنه تبلیغات اونها پنهانی و بر علیه ما باشه.
از قدیم گفتند:"آزموده را آزمودن خطاست".
رابعا کانون باید در راستای اعتبار سند رسمی و حفظ ساحت دفاتر اسناد رسمی از هیچ تبلیغی در رسانه های جمعی فرو گذار نکند.
خامسا نشستی که نتیجه ش فقط پایان دادن به مقابله رسانه ای طرفین باشه چه فایده ای داره؟
نتیجه این نشست فقط باید یک چیز باشه:"تمکین ناجا به قانون و به رسمیت شناختن سند رسمی خودرو تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی".
سادسا تکلیف این همه ایراد خسارات ناجا به مردم،دولت و دفاتر اسناد رسمی چی میشه؟
خود کانون هم کم ضرر و خسران از این حیث ندیده.
سابعا قوه قضاییه باید موضع محکم تری در این زمینه بگیره و قاطعانه با هرگونه تخلف احتمالی ناجا برخورد کنه

 


 
واکاوی بیمه درمان و بازنشستگی سردفتران بعنوان گرانترین بیمه تاریخ بشریت
ساعت ٢:۱٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳٩٥/٧/۱٦  کلمات کلیدی:


چند صباحی است که مقوله بیمه سردفتران و دفتریاران و مسایل مربوط بدان از ناحیه هیات مدیره کانون و همکاران به چالشی جدی و جاری  مبدل گشته است. لکن مستند به ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311 بعنوان اولین تجربه از تقنین که موضوع بیمه در آن مطرح گردیده و آنرا در دایره شمول معاملات تجاری تقریر کرده است قریب به 84 سال میگذرد. لذا در قوانین خاص لاحق منجمله قانون تشکیل بیمه مرکزی ایران و سایر ضوابط مربوط برای مقوله بیمه احکام مدقن بسیاری از منظر قانونگذاری گذشته بنحویکه عملیات بیمه و بیمه گری را به یک باب تخصصی تمام عیار مبدل گردانیده است. تحقیقا هیچ یک از شقوق معاملات تجاری بسان مقوله بیمه دارای ساز و کارها و مکانیسم مفصل و مشروح قانونی نیست که این امر ماهیتا نظر به تخصصی بودن این حیطه و نیز حساسیت خاص قانونگذار نسبت بدان دارد.  اینک با عنایت به مقدمه موجز مرقوم به نظر میرسد ورود به این حیطه با حدود 3500 نفر  بازنشسته سردفتر و دفتریار و حدود شانزده هزار سردفتر و دفتریار شاغل و افراد تحت تکفل آنها بعنوان جامعه آماری هدف بدون داشتن بسترهای لازم و ضروری برای یک فعالیت تجاری با آن همه پیچیدگی می‌بایست آبستن مصائب و مشکلات حتی بیشتر از آنچه شاهد آن هستیم در آینده نزدیک باشیم مگر آنکه عاجلا این سیستم غیر استاندارد اصلاح و در قالب یک توافق به یک شرکت بیمه ای مطمئن واجد نیروهای متخصص که در کشور امروزه به حد کفایت نیز موجودند سپرده شود. مع الوصف حفظ منافع جامعه هدفی با این وسعت و دامنه مستلزم استفاده از کلیه ظرفیت های بیمه ای منجمله بیمه اتکایی است از سویی کمیت و کیفیت خدمات جاری نشان از آن دارد که علی رغم منابع مالی هنگفتی که در اختیار کانون است این خدمات از حداقل معیارهای قابل قبول برخوردار نیست و آنچنان سلیقه ای و غیر قابل پیش بینی است که همکاران در مواردی ناگزیر قیدش را زده و از حق خود اعراض میکنند. مضافا که با واگذاری آن به یک مرجع ذیصلاح ثالث  شائبه استفاده خاص هیات حاکمه کانون  در این بستر نیز بداهتا منتفی میشود. النهایه امید است تا نوشدارو بعد از مرگ سهراب نشده اقداماتی مقتضی و شایسته جهت اعاده آرامش،  آسایش،  امنیت و بهداشت روانی همکاران در این زمینه اتخاذ گردد و خدماتی در شان این قشر خدوم بدون فرافکنی،  زبان بازی و وعده سر خرمن دادن ارائه گردد. 

علی دانش