محضردار

آخرین اخبار در حوزه دفاتر اسناد رسمی - سردفتری -دفتریاری

یدون شرح
ساعت ۱٢:۱٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/۳/۱۳  کلمات کلیدی:


 
آبروی سردفتر
ساعت ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩۳/۳/۱٠  کلمات کلیدی:
اتفاقی   ناگوار  آمد   به  بار
بسته شد یک محضری در این جوار

 

علتش مجهول ماند  بر بندگان
لیکن آمد  قصه   انواعی بیان

بعدها معلوم شد  سهوِ قلم
واژه ای انداخت ،از یک ثبت، کَم

پیش از آن، اما، نمودند هجمه خلق
پاره شد از مالکِ آن خامه دلق

ساعتی نگذشته از آن ماجرا
آمدند   ملت از آنجا سویِ ما

هرکسی افسانه گفت و داستان
بر سعایت، شد گشوده، هر لسان

خانمی گفتا : "پُلمپَش کرده اند
تا بگیرند دیگران سرمشق و پند"

دیگری گفتا که:" دزدی کرده بود
در کفایت چون نبود بسیار سود

آن طمع پرواز کرد و حرص و آز
با ریا  می خواند قرآن و نماز"

در میانه جاهلی آمد به جوش
بد سگالی کرد با فرهنگِ شوش:

"کرده بی ناموس او گویا فرار
من خود او را دیده ام بر جِت سوار"

داد زد در آن میانه یک عوام:
"همسر حتی هست بر سارق حرام

سرقتش چون رفته از هر مرز پیش
هم خودش دزد است و هم اقوام و خویش"

مالکی آمد به نزدم با شتاب:
"من ندارم روز و شب یک لحظه خواب

چون سند زد بهر من آن نابکار
خط و امضایش ندارد اعتبار

با طل است اسنادش و ناپایدار
جعل نابی شد بدینسان آشکار"

یک ادیبی بود بینِ   جاهلان
با لغت ها فضل فرمودی چنان

گفت:" از آن واژگانِ جفت و طاق
می نهاد او بر سندها در محاق

علم حاصل گشت بر  ما از فریب
بسته گردد آن بساطش عنقریب"

بر زبان ها بود الفاظی چو نیش
خود پریشان گشتم و بسیار ریش

مانده او    در زیر پایِ روزگار
بار سنگینی به دوشِ او سوار

هرکسی او را بزد از نو لگد
تا  بلرزد   در لَحَد ارواحِ جد

ریزد  اینجا با نسیمی برگ و بار
سر فرود آرد به سستی هر چنار

می شوی تکرار در هر کوی و بام
کَی رها گردی ز افواهِ عوام ؟؟

شاید آن روزی که در قعرِ لحد
دفن می سازند از هر نیک و بد

دَم به دَم گَردی چنین در هر دهان
تا بگیرد خاکِ نسیان، داستان

آبرو    در نزدِ مردم   آب بود
صاحبش اما به وهم و خواب بود

تا که شد بیدار آن ناموس رفت
جامگان شد پاره از قاموس رفت

خود بگو اکنون که سود است یا زیان
حاصلت ، گر اعتبار    آید میان

آبرو را گر کنی هرجا مبیع 
در توازن کی  رَوَد دینار و فی

گوهر و الماس هم  باشد ثمن 
سهم او نآید مثالِ  سهم من


http://aalvandi.blogfa.com/


 
فواید ، مزایا وآثار ثبت آنی
ساعت ۱۱:۱٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳٩۳/۳/٩  کلمات کلیدی:

 صولت یاوری سردارآبادی کاربر دوستدارسامانه ثبت آنی خرداد ۱۳۹۳

 http://esfnotary.com/

فواید ، مزایا وآثار ثبت آنی
باتوجه به این که نگارنده درمعیت دیگردوستان بارها مرتکب نقدوبررسی های بی سرانجام فراوانی ازکارکردها وساختارحقوقی سامانه موسوم به ثبت آنی شده ام وازآنجاکه نقدبدون رعایت انصاف واعتدال که این روزها ازکلمات گوش نوازاست ،به دورازاخلاق ورزشی ونیزسردفتری است .وازسوئی جناب آقای دکتر تویسرکانی معاون محترم قوه قضائیه وریاست محترم سازمان ثبت اسناد واملاک درملاقاتی که اخیرا کانونها وجوامع سردفتران ازجمله نگارنده با ایشان داشتیم .ضمن استقبال ازنقد منصفانه ،سنگ تمام گذاشته وبا حسن برخورد کامل ،قول مساعد جهت رفع برخی مشکلات صنفی ما ازجمله مشکلات احتمالی سامانه راداده اند .لذابرآن شدم درفرصت های حاصل ازتعطیلی اجباری دفاتر ،که منحصرا ناشی ازمشکلات سامانه ثبت احوال می باشد(فکردیگری نکنید ) ،باذکربرخی مزایا وآثارمفید اجرای این سامانه ،عمل متقابل نموده باشم . ازسوی دیگر نظربه پیچیدگی کاردفاتراسنادرسمی واصولا حوزه کارهای ثبتی ، وبه منظورانبساط خاطر همکاران خانواده بزرگ ثبتی که گاه ازفرط خیره شدن به دایره بارگذاری سامانه های مختلف ،دچاردوران سروچشم می شوند .گاه قلم با طنزوکنایه وتلخی نیزهمراه شده است ولی پیشا پیش گفته باشم که قصد جسارت به ساحت هیچ بزرگواری اعم ازحقیقی ویا حقوقی نبوده ونیست..ولذا نگارش این سطور صرفا بااین امید است که شاید این بار ذکر فواید وتعریف وتمجید ها موثرافتد .پس ازذکراین مقدمه ،مطالب اصلی زیرسه عنوان به ترتیب ارائه می شود:
مزایای اولیه وملموس سامانه
1-تسهیل دراحرازهویت اشخاص حقیقی یاحقوقی ازطریق ارتباط با سازمان ثبت احوال وسایرمراجع ذیربط وملاحظه تصویراشخاص حقیقی واحرازاصالت وبقاء یا زوال اشخاص حقوقی .وحیات ویا ممات اشخاص حقیقی که این پدیده ازشگفتی های هزاره سوم محسوب می شود.


 
سهم کانون های استانها از ده درصد واریزی سردفتران !!!
ساعت ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳٩۳/۳/٩  کلمات کلیدی:

http://www.khorasannotary.ir/

در نشستی  با ریاست و هیئت مدیره محترم  کانون سردفتران و دفتریاران  خراسان ،  ضمن تشکر از بسیاری خدمات انجام شده  گلایه ای هم مبنی بر کاستی برخی  از خدمات بعمل آمد مثل اینکه  چرا تا کنون نسبت به برگزاری جلسه عمومی اقدامی صورت نگرفته ؟ یا اینکه چرا نسبت به بازسازی ساختمان کانون هیچ اقدامی نشده و.... این گلایه ها باعث شد تا دوستان در پاسخ بفرمایند که "جانا سخن از زبان ما میگوئی "  با کدام  پول و بودجه؟!  بودجه تخصیصی به کانون آنقدر ناچیز است که  مجبور شدیم  عذر کارمند دوم  کانون که به حضورش نیاز بود را بخوانیم  و امروز کانون سردفتران و دفتریاران خراسان فقط  یک !!!! کارمند  دارد . این سخن کسری بودجه موجب شد که بررسی اجمالی به درآمد کانون سردفتران مرکز فقط از ده درصد حاصله از دفاتر خراسان رضوی داشته باشم.

تعداد  521 دفترخانه اسناد رسمی در استان خراسان رضوی  مشغول کار است که اگر میانگین تحریر هر دفترخانه  را ماهیانه  حداقل 6.000.000 ( شش میلیون نومان) در نظر بگیریم ماهانه میشود:  3.126.000.000 تومان ! بله ( سه میلیارد و یکصدو بیست و شش میلیون تومان ) که ده درصد حاصله 312.600.000 تومان خواهد بود .

521* 6.000.000= 3.126.000.000  کل تحریر     ده درصد سهم کانون مرکز 312.600.000 تومان ماهیانه

حالا پیدا کنید پرتقال  و پرتقال فروش را!


 
خدایا خسته ام من
ساعت ۱۱:۱٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤  کلمات کلیدی:

نمی دانم چه می خواهم خدایا
به دنبال چه می گردم شب و روز

چه می جوید نگاه خسته ی من
چرا فسرده است این قلب پر سوز

 

ز جمع آشنایان می گریزم

به کنجی می خزم آرام و خاموش

نگاهم غوطه ور در تیرگی ها
به بیمار دل خود می دهم گوش

گریزانم از این مردم که با من
به ظاهر همدم و یکرنگ هستند

ولی در باطن از فرط حقارت
به دامانم دو صد پیرایه بستند

از این مردم، که تا شعرم شنیدند
به رویم چون گلی خوشبو شکفتند

ولی آن دم که در خلوت نشستند
مرا دیوانه ای بد نام گفتند

دل من، ای دل دیوانه ی من
که می سوزی از این بیگانگی ها

مکن دیگر ز دست غیر فریاد
خدا را، بس کن از این دیوانگی ها

فروغ فرخزاد


 
جزئیات شرایط جدید اوراق خرید مسکن
ساعت ۱۱:٠٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤  کلمات کلیدی:

شیوه جدید خرید اوراق مسکن تحت عنوان سپرده ویژه نیز امکان جدیدی برای افزایش توان قدرت خرید مسکن متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و تنها سپرده‌گذاران ویژه با پول‌های میلیاردی و یا چند صد میلیونی می توانند از امتیاز مناسب برای دریافت امتیاز اوراق خرید مسکن بهره مند شوند. به گزارش مهر، چندماهی می شود که شورای پول و اعتبار تصمیم به افزایش میزان وام خرید مسکن به 35 میلیون تومان گرفته که علاوه بر آن می توان 10 میلیون تومان نیز به عنوان جعاله و مجموعا 45 میلیون تومان از شرایط جدید برخوردار شد. با این حال، دریافت این میزان وام مسکن از طریق خرید اوراق در کارگزاری های بورس امکانپذیر است و شرایط وام های 20 میلیون تومانی بانک مسکن که همراه با سپرده گذاری یکساله بوده است را ندارد، اما کارشناسان معتقدند مبلغ جدید وام خرید مسکن نیز توان ایجاد قدرت خرید جدید برای متقاضیان را ندارد و این مسئله در کلانشهرهایی مانند تهران، این ناکارآمدی را بیشتر نشان می دهد. ادامه رکود بازار مسکن و خرید و فروش با نزدیک شدن به فصل جابجایی ها هم نشان می دهد که شرایط وام جدید و اوراق تسهیلات مسکن نتوانسته است جذابیتی برای متقاضیان خرید مسکن ایجاد کند، چرا که میزان پولی که بابت خرید این اوراق هزینه می شود، برای افرادی که خواستار استفاده از این تسهیلات هستند، بالا است...